รถเครน 300 ตันถล่มที่โรงกลั่น Exxon Mobil ใน แคลิฟอเนียร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 9.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น

รถเครน 300 ตันถล่มที่โรงกลั่น Exxon Mobil ใน แคลิฟอเนียร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 9.30 น. ตามเวลาท้องถื่น

มีคนบาดเจ็บเล็กน้อย 3 คน ถูกช่วย และส่งไปที่สถานพยาบาลใกล้เคียง